1. Quyền và nghĩa vụ của Bezon

Đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng.

Bàn giao hàng hóa đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp.

Đối với hàng hóa là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, Bezon sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.